Bestuur

Het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur bestaan uit vertegenwoordigers van onze opdrachtgevers. Het Algemeen Bestuur vergadert vier keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Ons bestuur

Ons bestuur bestaat uit de volgende leden:

Gemeente WageningenFloor Vermeulen, burgemeester (voorzitter Dagelijks en Algemeen Bestuur)
Gemeente BarneveldWim Oosterwijk, wethouder (bestuurslid Dagelijks en Algemeen Bestuur, tevens vicevoorzitter)
Gemeente EdeArnold Versteeg, wethouder (bestuurslid Dagelijks en Algemeen Bestuur)
Gemeente NijkerkEsther Heutink-Wenderich, wethouder (bestuurslid Algemeen Bestuur)
Gemeente ScherpenzeelIzaäk van Eekeren, wethouder (bestuurslid Algemeen Bestuur)
Provincie GelderlandPeter Drenth, gedeputeerde (agendalid)

Vergaderingen 

Vergaderdata 2024

Vergaderdata 2023
De vergaderdata voor 2023 waren:

Vergaderdata 2022
De vergaderdata voor 2022 waren:

Vergaderdata 2021
De vergaderdata voor 2021 waren:

Vergaderdata 2020
De vergaderdata voor 2020 waren:

Heeft u vragen over de vergaderingen of vergaderstukken? Neem dan contact op per e-mail.