Project Vitale Vakantieparken

Wij houden voor onze opdrachtgevers toezicht op recreatieparken. Vooral de bewoning van recreatiewoningen heeft daarbij onze aandacht.

Het doel daarvan is dat we de kwaliteit van de recreatieparken in de gemeenten verbeteren en daardoor de parken aantrekkelijker maken voor de toerist. Elf Veluwse gemeenten, waaronder Ede en Barneveld, werken bij ‘Vitale Vakantieparken’ samen met de provincie Gelderland, ondernemers en vele andere partijen. Met het project willen ze de verblijfsrecreatie op de Veluwe verbeteren en ontwikkelen.

Vitale Vakantieparken belangrijk

Toerisme en recreatie zijn van groot belang voor de regio. Om toeristen naar onze regio te trekken is het belangrijk dat we goede verblijfsaccommodaties bieden. Vakantieparken en campings zijn daarbij om verschillende redenen van belang. Allereerst wordt er veel geïnvesteerd in de sector, ze besteden veel geld om de gast kwalitatieve accommodaties te bieden. Daarnaast bieden vakantieparken en campings veel werkgelegenheid voor de inwoners van onze regio. Tot slot is de verblijfsrecreatie indirect van groot belang voor de regionale economie. Recreanten brengen geld naar onze regio in de vorm van overnachtingen, bestedingen in attracties, in de horeca en de detailhandel. Toeristen zorgen naar schatting voor maar liefst 20 procent van de omzet van de regionale detailhandel. Investeringen in de kwaliteit van de parken is dus niet alleen noodzakelijk voor de sector zelf, maar ook voor andere sectoren in de regio.

Kwaliteit onder druk

De sector zelf en verschillende overheden (gemeenten, regio, provincie en rijk) constateren dat de kwaliteit van de verblijfsrecreatie de laatste jaren onder druk staat. Het gaat hierbij vooral om de  vakantieparken en campings in de regio. Het lijkt erop dat het aanbod te groot is en dat de voorzieningen van een grote groep recreatiebedrijven nog te weinig aansluit op de wensen van de huidige consument. Er is te weinig innovatie en er wordt te weinig geïnvesteerd in de parken.

Op een deel van de parken vindt (vanuit het toeristisch perspectief) een toename van ongewenst gebruik plaats. Denk daarbij aan (semi-) permanente bewoning, bewoning door sociaaleconomisch zwakkere groepen en de huisvesting van arbeidsmigranten. Daarnaast zijn er, gelukkig nog incidenteel, ook excessen op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Wij richten ons op de bestrijding van de permanente bewoning op de recreatieparken.

Lees meer over permanente bewoning.

Bekijk de video voor het programma Vitale Vakantieparken in een notendop