Project Permanente bewoning

In de gemeenten Ede, Barneveld en Wageningen zijn we bezig met de aanpak van permanente bewoning van recreatiewoningen. Dit doen we om de vakantieparken te revitaliseren.

Permanente bewoning van recreatiewoningen niet toegestaan

In de Vallei kennen met name Barneveld en Ede veel recreatieve voorzieningen. In beide gemeenten is permanente bewoning van recreatiewoningen niet toegestaan en daar treden we dus tegen op. Barneveld doet dit consequent sinds 1988 en de gemeente Ede sinds 1997. Het college van Ede heeft in 2015 besloten om het toezicht op de parken verder te intensiveren. Op die manier kunnen we de recreatieparken revitaliseren.

Permanente bewoning betekent overigens niet dat de woning iedere dag van het jaar bewoond is. We spreken van permanente bewoning als de recreatiewoning wordt gebruikt als hoofdverblijf. Dat betekent dat de woning het centrum is van het sociaal maatschappelijk leven van de bewoner. Wij onderzoeken daarom het karakter van het daadwerkelijke gebruik van het recreatieverblijf. Inschrijvingen in de Basisregistratie personen (de BRP) geven een belangrijke indicatie, maar zijn niet doorslaggevend.

Iedere gemeente kent zijn eigen nuances op het gebied van beleid en aanpak. Als u vragen heeft over uw gebruik van een recreatiewoning, neem dan contact op met de gemeente of met ons.

Meer informatie