Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. En regelt daarmee het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. De planning is dat de Omgevingswet per 1 januari 2022 in werking treedt.

Anders denken en werken

Het vraagt om een heel andere werk- en denkwijze van overheden, inwoners en bedrijven. Open, samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief zijn daarbij de kernwoorden. Door minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en het geven en vragen van vertrouwen. Daarbij moet het doel van een initiatief in de fysieke leefomgeving centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’.

AMvB’s

De Omgevingswet werkt door in vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) met de regels voor het praktisch uitvoeren van de wet.

Ministeriële regeling

De regels in de AMvB’s worden verder uitgewerkt in een ministeriële regeling. In deze Omgevingsregeling worden regels voor het praktisch uitvoeren van de wet uit ongeveer 75 bestaande ministeriële regelingen samengevoegd. Hiermee wordt voortgebouwd op het fundament dat door de wet is gelegd.

Invoeringswet

Het voorstel voor de Invoeringswet regelt de overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving. Bovendien vult deze wet de Omgevingswet met een aantal essentiële onderdelen aan. De Invoeringswet wordt verder uitgewerkt in een invoeringsbesluit en een invoeringsregeling.

Aanvullingswetten

Parallel aan de Omgevingswet worden vier aanvullingswetten opgesteld als onderdeel van het stelsel omgevingsrecht. Het gaat om bodem, geluid, natuur en grondeigendom.

De Crisis- en herstelwet

De Crisis- en herstelwet (Chw) geeft vastgelopen projecten een impuls of zorgt voor versnelling dankzij kortere procedures. De Crisis- en herstelwet is tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de wijziging van de Algemene wet bestuursrecht van kracht en zal daarin uiteindelijk opgaan.

Voortgang

De planning is dat de Omgevingswet per 1 januari 2022 in werking treedt.

Bron: Omgevingswetportaal