Milieuwetgeving voor bedrijven

Melding ongewoon voorval

Bedrijven moeten een ongewoon voorval (incident of afwijking van de reguliere bedrijfsvoering) melden bij het bevoegd gezag. Voorbeelden van een ongewoon voorval zijn een brand, explosie, bodemverontreiniging of ongeval.

Doe uw melding bij het bevoegd gezag

U moet uw melding of melding ongewoon voorval melden bij het bevoegd gezag. U kunt uw melding doen via het provincieloket Gelderland.

Contactgegevens provincieloket Gelderland:
E-mail: provincieloket@gelderland.nl
Telefoonnummer: (026) 359 99 99