Geluid

Geluid

Bedrijven moeten voldoen aan landelijk geldende geluidsnormen. Deze staan in het Activiteitenbesluit. Als u daar niet aan voldoet, kunnen wij u verplichten om geluidsbeperkende maatregelen te treffen. Omgevingsdienst De Vallei controleert of bedrijven zich aan de voorschriften houden.

Klachten

Als u geluidsoverlast ondervindt van bedrijven, evenementen of verkeer kunt u dit melden bij uw gemeente of bij Provincie Gelderland (het kan ook telefonisch).

Klachten geluidsoverlast vliegverkeer
In Gelderland liggen enkele tientallen vliegvelden, zweefvlieg- en helikopterterreinen, enkele laagvliegroutes en -gebieden. Dit vliegverkeer kan geluidsoverlast veroorzaken. Voor vragen of overlast van luchthavens kunt u terecht bij de Provincie Gelderland.
Telefoon: (026) 359 99 99

Als u last ondervindt of vragen heeft over militair luchtverkeer kunt u contact opnemen met Defensie via (0800) 022 6033 (gratis telefoonnummer) of gebruikmaken van het klachtenformulier te vinden op de website van Defensie.

Evenementen

De evenementenvergunning stelt onder meer voorwaarden aan het geluidsniveau en de duur van bijvoorbeeld een optreden van een band in de openlucht. Als het nodig is, controleert de omgevingsdienst of de geluidsnormen niet worden overschreden. De organisator van een evenement is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de geluidsnormen. Meer informatie over een evenementenvergunning kunt u opvragen bij de gemeente waar het evenement plaatsvindt.