Energiebesparing

Energiebesparing

Op landelijk en mondiaal niveau wordt hard gewerkt om de CO2-uitstoot omlaag te brengen, er zijn daarom verschillende afspraken gemaakt om het energieverbruik te verminderen. Bedrijven en instellingen moeten volgens de wet milieubeheer (art. 2.15 Activiteitenbesluit) energiebesparende maatregelen treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

De energiebesparende maatregelen die een bedrijf volgens de wet moet nemen, hangen samen met het jaarlijks energieverbruik.

 • Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 aardgas per jaar? Dan is uw bedrijf verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die uw bedrijf in vijf jaar kan terugverdienen. U voldoet aan deze verplichting als u de maatregelen uit de Erkende Maatregelen Lijsten (EML) heeft genomen.
 • Is er geen erkende maatregelenlijst voor uw bedrijfstak beschikbaar en uw bedrijf verbruikt meer dan 200.000 kWh aan elektriciteit en/of 75.000 m3 aardgas per jaar? Dan kunnen wij uw bedrijf verplichten om een energiebesparingsonderzoek te laten uitvoeren. Aan de hand daarvan stelt u een uitvoeringsplan op, voor de maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. 

EML

Op de EML staan maatregelen die in maximaal 5 jaar zijn terugverdiend, zoals hr-ketels en energiezuinige verlichting.

Voordelen van erkende maatregelen

Als een bedrijf de maatregelen treft die op de lijst staan, geeft het zeker invulling aan de wettelijke besparingsplicht. Een erkende maatregelenlijst is daarmee een gemakkelijk hulpmiddel. Bovendien geven de lijsten toegang tot kennis en ervaring uit de eigen branche over interessante rendabele investeringen in energiebesparing. Voordeel voor lokale overheden is dat ze eenvoudiger kunnen toezien op de naleving van de besparingsverplichting. 

Eerste lijsten beschikbaar

Op 1 december 2015 zijn de eerste erkende lijsten in werking getreden. De lijsten hebben betrekking op zeven bedrijfstakken; de metaalsector, kantoren, zorgsector, onderwijsinstellingen, rubber- en kunststofindustrie, datacenters en de autoschadeherstelsector.

Per 1 juli 2017 zijn nieuwe lijsten voor de automotivebranche, horeca, agrarisch, detailhandel en supermarkten, sport en recreatie en de voedingsmiddelenindustrie van kracht.

Bij InfoMil kunt u deze lijsten vinden.

EED

Naast de regelgeving uit het Activiteitenbesluit stelde het Europees Parlement in 2012 de Europese Energie Efficiency Richtlijn (EED) vast. Deze richtlijn heeft als doel 20% minder energieverbruik te bereiken in 2020 en het bevat verplichtingen voor lidstaten én bedrijven die aan de volgende voorwaarden voldoen:

Heeft u een onderneming met meer dan 250 FTE? Of heeft u een onderneming met een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen euro? Dan bent u verplicht een energie audit uit te voeren bij uw bedrijf.

Duurzaam ondernemen voor kleinverbruikers

Verbruikt uw bedrijf minder dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aan aardgasequivalenten dan heeft u geen verplichting om energiebesparende maatregelen te treffen, wel heeft het treffen van maatregelen verschillende voordelen.

 • U bespaart geld
  U hoeft niet duurzaam te ondernemen uit idealisme. U heeft er zelf baat bij, want de meeste investeringen verdient u terug: door lagere kosten voor gas, elektriciteit, water en vervoer.
 • U verbetert uw imago
  De moderne klant gaat graag in zee met een bedrijf dat laat zien hart te hebben voor de wereld waarin het werkt. Als u het handig aanpakt, kunt u zichzelf onderscheiden met een milieuvriendelijk imago.
 • U houdt er een goed gevoel aan over
  Het is leuk creatief te ondernemen, te zoeken naar slimme besparingsmogelijkheden die resultaat opleveren – en trots te kunnen zijn op je bedrijf!