Vrees voor tekort kwaliteitsborgers

Kwaliteitsborgers worden met de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) onder meer verantwoordelijk voor het toezicht tijdens bouwprojecten. Maar dan moeten er wel genoeg kwaliteitsborgers zijn. Directeur Henk-Jan Baakman van Omgevingsdienst de Vallei verwacht een gedeeltelijke stilstand van de bouw door een tekort aan deze specialisten. 

De Wkb, die naar verwachting per 1 juli wordt ingevoerd, moet ervoor zorgen dat de bouwkwaliteit verbetert door minder bouwfouten en gebreken. Hierin spelen de kwaliteitsborgers een belangrijke rol. In totaal zijn er 450 kwaliteitsborgers nodig in 2023. ‘Er wordt ten onrechte van uitgegaan dat er bij gemeenten ruimte vrijkomt als zij na de invoering van de Wkb niet meer voor de borging verantwoordelijk zijn. Dat is niet zo,’ vertelt Baakman in een artikel op Binnenlands Bestuur.

Onzekerheid

Het werk van de ambtenaren blijft na de invoering van de wet grotendeels hetzelfde. Zij kunnen dan ook bij de gemeente blijven werken. Ondertussen moeten de bedrijven die kwaliteitsborgers kunnen leveren nieuwe collega’s aannemen. Maar daar zit nu net het probleem. De invoering van de wet is nog niet 100% zeker en daarom wordt er gewacht. Maar dat betekent dat bouwprojecten straks stil komen te liggen omdat er geen kwaliteitsborger beschikbaar is voor het toezicht. Baakman: ‘De verwachting is dat grote bouwers en ontwikkelaars de beschikbare kwaliteitsborgers aan zich binden en dat de kleine initiatieven de dupe worden. Gemeenten en hun uitvoeringsdiensten kunnen hierin geen oplossing bieden. De wet vereist bij de invoering van de Wkb namelijk een kwaliteitsborger.’

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wkb moet ervoor zorgen dat door meer toezicht en controle het aantal bouwfouten en -gebreken afnemen. Bijvoorbeeld brandonveilige situaties, onvoldoende isolatie of een slecht functionerende ventilatie. Ook hoeven bouwbedrijven minder kosten te maken voor het herstel van bouwfouten. De wet wordt stap voor stap ingevoerd. Eerst geldt dit alleen voor het bouwen van eengezinswoningen en simpele bedrijfspanden. Zo kan ervaring worden opgedaan met deze nieuwe manier van werken. 

Lees het hele artikel op de website van Binnenlands Bestuur.