De Omgevingswet: wat betekent dat voor u en voor ons?

Zoals het er nu naar uitziet, gaat op 1 januari 2022 de Omgevingswet in. Deze nieuwe wet zorgt voor veel veranderingen. In dit artikel leest u wat de Omgevingswet eigenlijk inhoudt, vertellen directeur Henk-Jan Baakman en programmamanager Esther Lucas wat dit voor de werkzaamheden van Omgevingsdienst de Vallei (OddV) betekent én leest u wat u van de nieuwe wet gaat merken.

Wat houdt de Omgevingswet in?

In de Omgevingswet worden 26 wetten samengevoegd. Die wetten gaan over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. Het is een ingrijpende verandering. Het wordt daarom ook wel de grootste wetswijziging sinds 1848 genoemd, het jaar dat de grondwet werd ingevoerd.

Wat gaat u merken van de Omgevingswet?

Door de Omgevingswet komen er minder regels waar u rekening mee moet houden als u bijvoorbeeld een vergunning wilt aanvragen. Er komen meer mogelijkheden voor maatwerk en voor betere en snellere besluiten.

Verder komt er één digitaal loket. Nu zijn het er nog meerdere. Met één loket wordt het makkelijker om projecten te starten. U hoeft niet meer op verschillende plekken te zijn, maar kunt alles op dezelfde plek regelen.

Door de Omgevingswet wordt participatie belangrijker. Dit betekent dat er meer aandacht aan wordt besteed om mensen te betrekken bij nieuwe plannen. Dit geldt niet alleen voor plannen van bedrijven of de overheid, maar ook voor u. Als u straks een aanvraag voor een vergunning doet, moet u aangeven of u andere mensen hebt geïnformeerd, hoe u dit heeft gedaan en wat u heeft gedaan.

Wat verandert er voor Omgevingsdienst de Vallei?

Als omgevingsdienst voeren wij werkzaamheden uit in opdracht van de provincie Gelderland en van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen. Dit zijn werkzaamheden op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Elke gemeente is bezig met de voorbereidingen op de Omgevingswet. Ze gaan bijvoorbeeld bepalen welke regels speciaal voor hun gemeente gelden. Het kan daarom per gemeente verschillen wat er precies voor ons verandert.

Directeur Henk-Jan Baakman vertelt dat er veel anders gaat worden voor zijn collega’s. Niet alleen doordat de regels veranderen, maar ook doordat participatie nu veel belangrijker wordt. “Dat vraagt om een andere manier van denken en handelen. En dat kan best lastig zijn als je jaren- of misschien zelfs decennialang op een bepaalde manier hebt gewerkt.”

Directeur Henk-Jan Baakman en programmamanager Esther Lucas

Hoe bereidt Omgevingsdienst de Vallei zich voor?

Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn, is er dit jaar nog van alles te doen. Programmamanager Esther Lucas geeft een paar voorbeelden. Zo krijgen alle medewerkers een opleiding, moet onze organisatie op het nieuwe digitale loket worden aangesloten en zijn er veel overleggen met gemeenten. Ook het versnellen van de dienstverlening staat op de agenda. “Dat onderwerp wilden we sowieso al verder brengen,” vertelt Esther. “Het gaat ook verder dan ‘alleen’ maar de Omgevingswet. We willen dat iedereen, van burger tot bedrijf, op nóg betere dienstverlening kan rekenen.”

De voorbereidingen lopen volgens plan, maar corona maakt de voorbereidingen wel lastiger. Maar ondanks de uitdagingen hebben Esther en Henk-Jan er alle vertrouwen in dat Omgevingsdienst de Vallei goed voorbereid is op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. “En uiteindelijk moet je ook gewoon gaan dóen,” besluit Henk-Jan.

Wilt u meer weten over onze voorbereidingen op de Omgevingswet?

Voor onze medewerkers brengen wij meerdere keren per jaar het online magazine Ruimte uit. Hierin vertellen wij hoe het ervoor staat met de voorbereidingen, hoe het bij onze partnergemeenten gaat en delen we andere interessante informatie. Benieuwd? U kunt de nieuwste uitgave van Ruimte hier bekijken.