Een slimmer risicomodel door de inzet van data

Omgevingsdienst de Vallei is gestart met het programma Risicogericht programmeren. Hierbij wordt een slim risicomodel ontwikkeld, waarmee sneller duidelijk wordt bij welke bedrijven het milieurisico het hoogst is. Onze programmamanager en strategisch adviseur Esther Lucas vertelt erover in dit artikel.

Esther Lucas

Omgevingsdienst de Vallei (OddV) is gestart met risicogericht programmeren omdat we we in onze werkzaamheden de dingen willen doen die het meest bijdragen aan een gezonde en veilige omgeving. “Momenteel werken wij nog met een verouderd risicomodel,” legt Esther uit. “Uiteraard zien wij dat liever zo snel mogelijk anders!”

OddV voert taken uit op het gebied van veiligheid, toezicht en handhaving (VTH) voor een bedrijvenbestand van een kleine 10.000 bedrijven, ook wel inrichtingen genoemd. Er zijn grote verschillen tussen de werkzaamheden die door deze bedrijven worden uitgevoerd. Esther: “Het huidige risicomodel van milieu zijn we gaan verfijnen. Op basis van het risico per inrichting, het naleefgedrag per inrichting en de tijd sinds de laatste controle, maken we in algemene zin een ‘eenvoudig’ risicomodel voor OddV.”

Daar komen waar we het meest nodig zijn

Bij het maken van dit risicomodel kan het Gelders Datalab volgens Esther verder helpen, een samenwerking tussen de zeven Gelderse omgevingsdiensten waaraan ook OddV deelneemt. “We hebben de ambitie om per (sub)branche een specifiek en fijnmazig risicomodel te ontwikkelen. Door samen te werken in het Datalab maken we ons eigen risicomodel dus slimmer.” En dat zorgt er weer voor dat OddV het werk beter kan prioriteren. “Zo komen we op plekken waar het grootste milieurisico is en we dus echt iets kunnen betekenen voor de veiligheid. En dat is precies wat wij willen: daar komen waar we het meest nodig zijn!”

Meer weten?

  • Het Gelders Datalab

    De Gelderse omgevingsdiensten werken gericht aan de transitie naar datagedreven werken.