Rapport over vergunningverlening, toezicht en handhaving gepubliceerd

Op donderdag 4 maart heeft Jozias van Aartsen het rapport Om de leefomgeving – Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur aangeboden aan demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven. In dit rapport doet de Commissie Van Aartsen aanbevelingen over het Nederlandse stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Omgevingsdienst de Vallei houdt zich bezig met het uitvoeren van VTH-taken. We informeren u daarom graag over de uitkomsten van dit rapport.

Aanleiding voor het rapport

Een goed werkend VTH-stelsel is onmisbaar om zo schade aan het milieu te voorkomen. Schade die soms onherstelbaar is of alleen met veel moeite en tegen hoge kosten hersteld kan worden. Het VTH-stelsel is inmiddels enkele jaren in werking. Daarom gaf staatssecretaris Van Veldhoven de commissie de opdracht om te bekijken wat er inmiddels is bereikt, of dit aansluit bij de bedoeling van het stelsel en hoe het stelsel verbeterd kan worden.

Conclusie en aanbevelingen

De Commissie Van Aartsen concludeert dat omgevingsdiensten hun rol niet kunnen uitvoeren zoals is bedoeld. Het stelsel is te gefragmenteerd en vrijblijvend. Dit komt onder andere doordat omgevingsdiensten onvoldoende afhankelijk kunnen optreden van de gemeenten en provincie. Doordat het VTH-stelsel niet functioneert zoals bedoeld, ontstaat vermijdbare schade aan het milieu.

De commissie geeft tien aanbevelingen om het VTH-stelsel te verbeteren:

  1. De ondergrens voor de omvang van de omgevingsdiensten verhogen
  2. Kwaliteit verbeteren en afstemmen op aard van inrichtingen
  3. Meer capaciteit en inzet voor strafrechtelijke handhaving en vervolging
  4. Hetzelfde basistakenpakket voor elke omgevingsdienst
  5. Landelijke normfinanciering in plaats van lokale outputfinanciering
  6. Verplichting tot informatieuitwisseling en investeren in kennisontwikkeling en kennisdeling
  7. Eén uitvoerings- en handhavingsbeleid, en één uitvoeringsprogramma op basis van één risicoanalyse per regio
  8. Versterking van de positie van de directeur door verplicht mandaat en herzien van de benoemingsprocedure
  9. Inrichten van Rijkstoezicht op omgevingsdiensten
  10. Advisering en uitvoeringstoets door omgevingsdiensten over omgevingsplannen

Wij gaan het rapport en de aanbevelingen bespreken met onze besturen.