Prioriteiten model voor milieutoezicht

Hoe kun je milieutoezicht optimaliseren? We ontwikkelden een risicomodel op basis van een algoritme. Hierin geven we prioriteit aan bedrijven die het hoogste risico op milieuovertredingen lopen. Als gevolg kunnen we efficiënter toezicht houden.  

Gebaseerd op drie onderdelen 

  1. Het milieurisico van een bedrijf.  
  1. De mate van naleving van regelgeving.  
  1. De laatste inspectiedatum. 

Bekendheid 

Intussen maakt zo’n dertig procent van alle omgevingsdiensten in meer of mindere mate gebruik van het algoritme. Het algoritme is gepubliceerd in het algoritmeregister van de overheid en daarnaast is het algoritme de basis voor de regionale beleidscyclus die bij het Interbestuurlijk Programma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (IBP-VTH) ontwikkeld is. 

Uitleg prioriteitenmodel 

Op de website van Binnenlands Bestuur staat een interview en in onderstaande animatie wordt op een toegankelijke manier het prioriteitenmodel uitgelegd.