Omgevingswet opnieuw uitgesteld

1 juli 2022 zou de Omgevingswet ingaan: een nieuwe wet die ook veel invloed heeft op de werkzaamheden en dienstverlening van Omgevingsdienst de Vallei. Minister Hugo De Jonge heeft nu besloten om de Omgevingswet opnieuw uit te stellen.

Meer tijd nodig

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) wil de Omgevingswet op een verantwoorde manier invoeren, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Uit overleggen met mede-overheden en experts is naar voren gekomen dat er meer tijd nodig is om goed te oefenen met de nieuwe digitale systemen. Daarom heeft hij besloten om de ingangsdatum van de Omgevingswet uit te stellen. Voorgangers van minister De Jonge stelden de wet al meerdere keren uit vanwege problemen met de digitale systemen.

Nog beter werken aan de doelen van de wet

In de Omgevingswet worden 26 bestaande wetten samengevoegd. Die wetten gaan over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet moet zorgen voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. 

Omgevingsdienst de Vallei (OddV) staat achter de doelen en uitgangspunten van deze nieuwe wet, vertelt projectleider Omgevingswet Violet Klaver. “Dat houdt in dat we integraal willen kijken naar ideeën en problemen, en dat we duidelijk communiceren met inwoners en bedrijven. Ook is het belangrijk om snel te werken waar dat kan en maatwerk te leveren waar dat nodig is.” Klaver licht toe dat OddV zich de afgelopen periode al goed heeft voorbereid op de komst van de Omgevingswet. “Maar we zijn blij met deze extra tijd. We hopen dat we daarmee lokaal én landelijk nog beter kunnen werken aan de doelen van de wet.”

Nieuwe datum

De komende weken overlegt minister De Jonge met bestuurlijke partners over welke datum verantwoord is om de Omgevingswet in werking te laten treden. Als mogelijke data noemt hij 1 oktober 2022 of 1 januari 2023.