Omgevingsdienst De Vallei

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet bekend

25 mei 2020
Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet bekend

De nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet is bekend: 1 januari 2022.

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben hier vorige week overeenstemming over bereikt. Met de nieuwe datum willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers.

In een gezamenlijke verklaring bij de Kamerbrief onderschrijven het Rijk en de koepels dat de nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet wenselijk en realistisch is. Het Rijk en de koepels hebben zorgvuldig gekeken naar de voortgang van de wet- en regelgeving, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de implementatie van de Omgevingswet.

Definitieve vaststelling
Het ontwerp van het Koninklijk Besluit met de nieuwe inwerkingtredingsdatum wordt na de zomer behandeld door de Eerste en Tweede Kamer. Als het parlement akkoord is, wordt de datum van 1 januari 2022 definitief vastgesteld.

Lees meer op de website Aan de slag met de Omgevingswet.