Omgevingsdienst De Vallei

Nieuw OddV-Bestuur

13 juli 2018
Nieuw OddV-Bestuur

Na de gemeenteraadsverkiezingen en de vorming van colleges van B&W heeft elke gemeente in het OddV-werkgebied een bestuurder afgevaardigd naar het Algemeen Bestuur van OddV. Tijdens de eerste bestuursvergadering kozen deze bestuurders Asje van Dijk, burgemeester van Barneveld, tot voorzitter. Ook hebben de bestuurders leden benoemd van het Dagelijks Bestuur van OddV.

Het bestuur wil graag ingevoerd worden in alle aspecten van OddV: waarom is er een omgevingsdienst en wat is het speelveld? Welke rollen vervult het bestuur? Wat is de Planning&Control-cyclus en hoe werkt onze organisatie? Hoe verhoudt de OddV-Koers zich tot de collegeprogramma’s, enzovoort. Eind augustus staat een introductiebijeenkomst gepland.

Hoe de samenstelling van het bestuur is, leest u hier.