Invoering Omgevingswet per 1 januari 2024

Met 41 stemmen voor en 29 stemmen tegen is dinsdag het Koninklijk Besluit over de invoering van de Omgevingswet genomen. Per 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet dan toch echt van kracht.

De invoering van de Omgevingswet, waarmee de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling wil vereenvoudigen en samenvoegen, kent een lange adem. Al vijf keer eerder werd de inwerkingtreding uitgesteld, mede vanwege het zogeheten Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) dat de uitvoering van de Omgevingswet technisch ondersteunt.

Duidelijkheid

Het was eigenlijk de bedoeling dat de wet per 1 juli 2023 ingevoerd zou worden, maar gemeenten en bedrijfsleven hadden meer voorbereidingstijd nodig. Eind januari waren zowel de Rijksoverheid, het bedrijfsleven en de koepels van provincies, gemeenten en waterschappen het erover eens dat de Omgevingswet per 1 januari 2024 ingevoerd kon worden. Zij riepen toen zowel de Tweede als Eerste Kamers op spoedig duidelijkheid te geven over invoering per 1 januari 2024. En die duidelijkheid is er nu gekomen.

Samevoeging van 26 wetten

In de Omgevingswet worden 26 bestaande wetten samengevoegd. Die wetten gaan over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. Het is de bedoeling dat er door de Omgevingswet minder regels zijn waar je rekening mee moet houden bij bijvoorbeeld een vergunningaanvraag. Er komen meer mogelijkheden voor maatwerk en voor betere en snellere besluiten. De komst van de Omgevingswet is een ingrijpende verandering. Het wordt daarom ook wel de grootste wetswijziging sinds 1848 genoemd, het jaar dat de Nederlandse grondwet werd ingevoerd.