Gezamenlijke strategie zorgt voor focus

Omgevingsdienst de Vallei en gemeente Ede, Barneveld, Wageningen, Nijkerk en Scherpenzeel hebben de handen ineengeslagen om een gezamenlijke Uitvoerings- en Handhavingsstrategie (U&H) op te stellen. Dit beleidsdocument beschrijft de taken van OddV en de strategische aanpak ervan, met als doel een effectieve samenwerking tussen OddV en de gemeenten. Het document speelt een cruciale rol in het sturen van onze gezamenlijke inspanningen om de regio veiliger, gezonder en duurzamer te maken.

Het belang van deze strategie

De nieuw ontwikkelde U&H strategie stelt ons in staat actief te handelen op basis van vastgestelde prioriteiten, wat essentieel is in een tijd waarin snelle en effectieve reactie op dynamische ontwikkelingen steeds belangrijker wordt. De regio wordt geconfronteerd met uitdagingen zoals intensieve landbouw, stikstofproblematiek, veranderingen in recreatieve voorzieningen, ondermijning en de toenemende vraag naar woningen. Onze U&H strategie biedt een leidraad om met deze kwesties om te gaan. Hierdoor blijven we gefocust en handelen we in lijn met de regionale behoeften. 

De inhoud

De U&H strategie is gebaseerd op vier essentiële pijlers: preventie, vergunningen, toezicht en handhaving. Onze aanpak is gebaseerd op een regionale risicoanalyse, waarbij alle taken zijn geprioriteerd naar risiconiveau. Activiteiten met een hoog risico krijgen voorrang en worden intensiever aangepakt, activiteiten met een gemiddeld risico volgen en die met een laag risico hebben de minste prioriteit. Deze gestructureerde prioritering zorgt ervoor dat we onze middelen effectief inzetten, gericht op de gebieden met de grootste behoefte aan toezicht en handhaving.

Het proces van beleidsvorming

Na zorgvuldige overweging en evaluatie door de gemeentelijke opdrachtgevers wordt het beleid voor vaststelling voorgelegd aan de colleges van B&W. Dit zorgt ervoor dat onze strategie niet alleen breed gedragen wordt binnen de organisatie, maar ook afgestemd is op de actuele bestuurlijke agenda’s. Daarnaast is de U&H strategie niet alleen een beleidsdocument, maar ook een leidraad voor nieuwe collega’s om snel bekend te raken met onze organisatie en onze doelen.