Extra aandacht voor risico’s vanwege coronavirus

De verscherpte maatregelen die Nederland neemt om het coronavirus in te dammen, hebben ook gevolgen voor de werkzaamheden van Omgevingsdienst de Vallei. Wij vragen onze medewerkers nog steeds zo veel mogelijk vanuit huis te werken om een eventuele verspreiding van het coronavirus te voorkomen. We volgen de RIVM-adviezen en de maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd nauwgezet. Dit kan gevolgen hebben voor uw contacten met ons. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wat zijn de gevolgen voor lopende vergunningaanvragen en meldingen?

Alle werkzaamheden rondom vergunningverlening en meldingen lopen zo veel mogelijk door.

Gevolgen voor controles

Voor onze controles gaan we vanaf 15 december terug naar de situatie zoals die in het voorjaar was. We voeren in principe geen milieucontroles of RO-controles uit waarbij we ‘binnen’ moeten controleren, tenzij er anders een onveilige situatie ontstaat. We zetten vooral in op administratieve controles en op controles die volledig buiten kunnen worden uitgevoerd.

Controles van vergunde bouw blijven we wel uitvoeren, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.

Bereikbaarheid

We zijn goed bereikbaar via telefoon (088 116 99 00) en e-mail.