Omgevingsdienst De Vallei

Extra aandacht voor risico’s vanwege coronavirus

1 april 2020
Extra aandacht voor risico’s vanwege coronavirus

Laatste update: dinsdag 6 oktober 2020

De verscherpte maatregelen die Nederland neemt om het coronavirus in te dammen, treffen ook Omgevingsdienst de Vallei. Zo vragen wij onze medewerkers weer zo veel mogelijk vanuit huis te werken om een eventuele verspreiding van het coronavirus te voorkomen. We volgen de RIVM-adviezen en de maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd nauwgezet. Dit kan gevolgen hebben voor uw contacten met ons. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wat zijn de gevolgen voor lopende vergunningaanvragen en meldingen?

  • Alle werkzaamheden rondom vergunningverlening en meldingen lopen zo veel mogelijk door.

Controles worden zo veel mogelijk uitgevoerd

Ook nu eind september de maatregelen weer verscherpt zijn, blijven de controles zo veel mogelijk doorgang vinden. In alle gevallen hebben we er extra oog voor om maatwerk te leveren. Vanzelfsprekend worden de RIVM-richtlijnen hierbij nageleefd.

Bereikbaarheid

We zijn goed bereikbaar via telefoon (088 116 99 00) en e-mail.