Omgevingsdienst De Vallei

Extra aandacht voor risico’s vanwege coronavirus

1 april 2020
Extra aandacht voor risico’s vanwege coronavirus

Laatste update: dinsdag 2 juni 2020

De maatregelen die Nederland neemt om het coronavirus in te dammen, treffen ook Omgevingsdienst de Vallei. Zo vragen wij onze medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis te werken om een eventuele verspreiding van het coronavirus te voorkomen. We volgen de RIVM-adviezen en de maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd nauwgezet. Dit kan gevolgen hebben voor uw contacten met ons. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wat zijn de gevolgen voor lopende vergunningaanvragen en meldingen?

  • Alle werkzaamheden rondom vergunningverlening en meldingen lopen zo veel mogelijk door.

Vanaf juni: controles onder voorwaarden weer uitvoeren

In maart is besloten om de milieucontroles, de RO-controles (Ruimtelijke Ordening) en de controles permanente bewoning tijdelijk niet uit te voeren. De controles op de vergunde bouw- en de bodemwerkzaamheden zijn in de afgelopen periode wel doorgegaan.

Sinds 1 juni is een aantal van de coronamaatregelen versoepeld. Daardoor kunnen stilgelegde controles onder voorwaarden weer uitgevoerd worden.  Daarbij geldt de voorwaarde dat hierbij de RIVM-richtlijnen worden nageleefd. Als er aan de voorkant twijfels zijn of het naleven van de RIVM-richtlijnen tijdens de controle wel haalbaar is, dan wordt de controle (nog) niet uitgevoerd.

Bij milieucontroles wordt afgestemd met de ondernemer over de situatie binnen de organisatie, risico’s op corona en het beste moment om de controle uit te voeren. De controle wordt in overleg met de ondernemer uitgevoerd op een rustig moment.

In alle gevallen hebben we er extra oog voor om maatwerk te leveren.

Bereikbaarheid OddV

We zijn goed bereikbaar via telefoon (088 116 99 00) en e-mail.