Efficiënter en sneller werken met ons risicomodel prioritering milieutoezicht

Omgevingsdienst de Vallei (OddV) werkt nu al ruim twee jaar met het eigen ontwikkelde risicomodel prioritering milieutoezicht. Dit model is een algoritme dat informatie geeft over welk bedrijf het meeste risico loopt op een milieuovertreding. Het rankt bedrijven op basis van drie onderdelen: 

  1. Het naleven van de regelgeving 
  2. Het milieurisico voor een bedrijf 
  3. Tijd sinds de laatste controle

Hierdoor weten we waar een controle naar verwachting het meest effect heeft en waar onze toezichtcapaciteit dus het beste ingezet kan worden. Een innovatieve en effectieve ontwikkeling op het gebied van toezicht houden. 

Een dynamisch model 

Het risicomodel is dynamisch. Dat wil zeggen, continu in ontwikkeling. Een bedrijf kan bovenaan de lijst komen op basis van de risicoberekening van het model, maar de coördinator kan ook handmatig een bedrijf bovenaan laten zetten zodat dit bedrijf op korte termijn wordt bezocht. Dit doen we bijvoorbeeld op basis van een signaal dat we krijgen van de politie of de Inspectie Leefomgeving en Transport. Ook geeft het model aan wat voor type controle er uitgevoerd moet worden. Er zijn vijf verschillende controles; s, m l, xl, en xxl. Hierbij controleren we of het model de juiste informatie geeft. Als dit is gecheckt, ingevuld en er is toezicht geweest, zakken de bedrijven direct in de ‘ranking’. Zo blijft de informatie in het model actueel.

Win-winsituatie 

Inmiddels gebruiken we ons risicomodel al twee jaar en de ervaringen zijn positief. Om het model dynamisch te houden moet alle nieuwe informatie over de bedrijven goed aan- en ingevuld worden in het systeem. Dat vraagt inspanning van de toezichthouders, maar uiteindelijk hebben zij er zelf baat bij. Als het systeem actueel is, hebben zij minder naslagwerk en werken ze sneller en efficiënter. 

Het algoritmeregister

Sinds kort hebben we ons risicomodel ingeschreven in het algoritmeregister. In dit register staat informatie over algoritmes die de overheid gebruikt. Zo is de informatie vindbaar en beschikbaar voor iedereen. Op die manier werken we zo transparant mogelijk.

Het is mooi om te zien dat het risicomodel niet alleen bij OddV zijn vruchten afwerpt, maar dat ook andere omgevingsdiensten hier een voorbeeld aan nemen.