Een half jaar Omgevingswet en Wkb, hoe gaat het nu? 

Een grote verandering in de manier van werken. Dat is het gevolg van de intreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). We zijn nu een half jaar verder en kunnen concluderen dat het eigenlijk best goed gaat. Uiteraard lopen we tegen uitdagingen aan, maar weten dit aan te pakken met eigen initiatieven zoals onze Eerste Hulp Bij Omgevingswet. In dit artikel lees je hoe we de eerste zes maanden hebben ervaren.

Uitdagingen

Ondanks dat we ons goed hebben voorbereid in projectgroepen, zijn er ook uitdagingen waar we tegenaan lopen. Zo kregen we eind vorig jaar veel aanvragen binnen die nog onder de oude wetgeving vielen. Tegelijkertijd werd er in de eerste maanden ook al met de nieuwe wet gewerkt, hier ging veel tijd en uitzoekwerk in zitten. Dit samen zorgde voor een grote druk op de capaciteit. Daarnaast zijn in de Omgevingswet veel regels samengevoegd. Daardoor is het soms lastig te bepalen hoe we een wetsartikel moeten interpreteren. We kijken dan eerst naar de toelichting op de wet. In sommige gevallen is het dan nog niet helemaal duidelijk wat wordt bedoeld. Op dat moment zetten we een vraag uit bij het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

Uitdagingen per vakgebied

Elk vakgebied loopt tegen zijn eigen uitdagingen aan. Zo is het bij vergunningverlening soms onduidelijk wat wanneer aangeleverd moet worden en komen informatieplichten vaak te vroeg binnen. En bij handhaving moet heel goed gekeken worden naar wanneer een overtreding is gemaakt en of dit dus onder de oude of nieuwe wet valt. 

Eerste Hulp Bij Omgevingswet

Naast het IPLO, waar we altijd terecht kunnen met onze vragen, hebben we een Eerste Hulp Bij Omgevingswet (EHBO) groep opgericht. Collega’s kunnen met al hun vakinhoudelijke vragen bij deze groep terecht. Wat we merken is dat in het EHBO-overleg steeds minder vragen naar voren komen. Dit geeft aan dat collega’s gewend raken aan de nieuwe regelgeving, dat is positief. 

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Het afgelopen half jaar zijn er nog weinig aanvragen op grond van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) binnengekomen. Wel hebben we een aantal proefprojecten gedraaid waarin we, net als bij de Omgevingswet, tegen dingen aanliepen. Soms is het rapport van de kwaliteitsborger, degene die controleert of de bouw aan de wettelijke eisen voldoet, nog niet volledig of krijgen we informatieplichten binnen zonder startdatum. Ook dit is dus wennen. Gelukkig kunnen we met alle vragen over de Wkb ook terecht bij onze EHBO-groep. En eigenlijk komen we er samen altijd uit.  

Onderling kennis delen 

Over het algemeen zijn we dus tevreden met hoe het werken onder de Omgevingswet en de Wkb gaat. Alle teams hebben inmiddels ook verschillende cursussen gevolgd en we merken dat dat nu zijn vruchten afwerpt. Daarnaast wordt er veel onderling gespard over situaties en de wetgeving. Doordat iedereen zijn of haar kennis met elkaar deelt, worden we stukje bij beetje wijzer en verdwijnen langzaam alle onduidelijkheden.