10 jaar OddV: van soort ‘moetje’ naar volwaardige partner

Betere dienstverlening tegen lagere kosten bij het verlenen van vergunningen en het toezicht op bouw- en milieutaken. Met die gedachte werden 10 jaar geleden de omgevingsdiensten in de provincie Gelderland opgericht, waaronder Omgevingsdienst de Vallei (OddV). Inmiddels heeft OddV laten zien te beschikken over expertise op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) én kennis van de lokale situatie.

OddV ging vanaf 2 april 2013 taken uitvoeren voor de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen. Directeur Henk-Jan Baakman is er vanaf het eerste uur bij. “Samen met de collega’s die eerst bij de gemeenten op de VTH-afdeling werkten, vormden we een hele nieuwe organisatie. Dat was best een uitdaging.”

Op koers

De eerste jaren is hard gewerkt aan de opbouw van de organisatie. Baakman: “We zorgden ervoor dat onze werkprocessen op orde waren en onze VTH-taken voerden we op het juiste niveau uit. Dit alles volgens onze principes: resultaatgerichtheid en taakverantwoordelijk. En in nauwe samenwerking met onze partners.” Om ervoor te zorgen dat OddV qua organisatie en samenwerking klaar is voor de toekomst is een aantal jaar geleden de Koers vastgesteld. “Hiermee gaven we richting aan de rol en programma’s voor de komende jaren,” aldus Baakman. “We zijn aan de slag gegaan met het professionaliseren van onze dienstverlening, het voorbereiden van de implementatie van de Omgevingswet en hebben bijgedragen aan de strategische thema’s van partners. Waren we in het begin van ons bestaan nog een soort ‘moetje’, inmiddels zitten we als een volwaardig gesprekspartner aan tafel bij de gemeenten.”

Verhuizing

In dit jubileumjaar zijn de voorbereidingen in volle gang voor een verhuizing. Medewerkers van OddV werken nu nog verspreid over locaties in het werkgebied, maar vanaf 1 januari wordt Ede de vaste werkplek voor alle medewerkers. “De gemeenten waarvoor wij werken hebben allemaal een grote verstedelijkingsopgave, maar ook de komst van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen maken dat we moeten blijven ontwikkelen,” aldus Baakman. Dit kan beter als we elkaar goed kennen en regelmatig met elkaar samenwerken.”

Versterking robuustheid

Voor de komende jaren liggen er uitdagingen op het gebied van grote maatschappelijke opgaven, zoals de woningbouwopgave, klimaatopgaven, het stikstofvraagstuk en ondermijning. Baakman: We moeten als organisatie daar klaar voor zijn. Zowel op landelijk, provinciaal als regionaal niveau voeren we hierover het gesprek om de robuustheid als organisatie te versterken. Ons vakgebied zal de komende jaren nog flink in beweging zijn en dat is positief. De kwaliteit van de leefomgeving is belangrijk en wij dragen er met ons dagelijks werk aan bij om deze gezond en veilig te houden.”