Vervoermanagement

Vervoermanagement is het op een efficiënte wijze organiseren van het verkeer en vervoer van bedrijven en instellingen. Het doel hiervan is het zo veel mogelijk verkleinen van de milieugevolgen die ontstaan door verkeer. Het gaat dan om al het zakelijke verkeer van werknemers, bezoekers, zakelijke klanten en goederen.

Verplichte maatregelen

Heeft uw bedrijf meer dan vijftig werknemers? Dan bent u verplicht om maatregelen te nemen op het gebied van vervoermanagement. Hierbij kunt u denken aan een goede fietsenstalling, een fietsvergoeding en een laadpunt voor elektrische fietsen voor werknemers.

Aanvullende eisen

Bij het vervoer van personen en goederen van en naar het bedrijf kunnen er aanvullende eisen opgelegd worden. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van grotere vrachtwagens of het bundelen van kleine vervoersstromen.

Meer informatie

Op de website van Kenniscentrum InfoMil vindt u uitleg en voorbeelden over de verplichtingen bij vervoermanagement.