Spring naar content

Milieuwetgeving voor particulieren

Niet alleen bedrijven, maar ook particulieren moeten zich houden aan milieuregels. Dat is het geval als bepaalde activiteiten worden gezien als een ‘bedrijfsmatige omvang’. Bijvoorbeeld als u:

  • een propaantank heeft
  • een windturbine heeft van een bepaalde omvang
  • kap- of snoeihout verbrandt
  • meer dan 10m³ mest opslaat

Ook al bent u een inwoner en geen bedrijf, u voert toch een activiteit uit die wordt gezien als een bedrijfsmatige activiteit. Daardoor moet u voldoen aan de regels in het Activiteitenbesluit of in de Algemene plaatselijke verordening (APV). 

Hoe weet u waar u aan moet voldoen?

Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u bepalen welke milieuplichten u heeft. Door het invullen van deze module kunt u:

  • controleren of een vergunning of melding nodig is
  • inzicht krijgen in milieuregels en -maatregelen
  • online een melding Activiteitenbesluit indienen

Heeft u na het invullen van de AIM nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft voor het verbranden van kap- en snoeihout? Check dan de APV van uw gemeente, of neem contact op met de publiekswinkel.