Milieuwetgeving voor particulieren

Niet alleen bedrijven, maar ook particulieren moeten zich houden aan milieuregels. Dat is het geval als bepaalde activiteiten worden gezien als een ‘bedrijfsmatige omvang’. Bijvoorbeeld als u:

  • een propaantank heeft
  • een windturbine heeft van een bepaalde omvang
  • kap- of snoeihout verbrandt
  • meer dan 10m³ mest opslaat

Ook al bent u een inwoner en geen bedrijf, u voert toch een activiteit uit die wordt gezien als een bedrijfsmatige activiteit. Daardoor moet u voldoen aan de regels in het Activiteitenbesluit of in de Algemene plaatselijke verordening (APV). 

Hoe weet u waar u aan moet voldoen?

Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u bepalen welke milieuplichten u heeft. Door het invullen van deze module kunt u:

  • controleren of een vergunning of melding nodig is
  • inzicht krijgen in milieuregels en -maatregelen
  • online een melding Activiteitenbesluit indienen

Heeft u na het invullen van de AIM nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft voor het verbranden van kap- en snoeihout? Check dan de APV van uw gemeente, of neem contact op met de publiekswinkel.