Klacht over Omgevingsdienst de Vallei

Vindt u dat u niet correct bent behandeld door (een medewerker van) Omgevingsdienst de Vallei? Dan kunt u een klacht indienen.

Waarover kunt u een klacht indienen?

  • hoe u bent behandeld door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op vragen
  • het schenden van uw privacy

Waarover kunt u geen klacht indienen?

  • over iets wat langer dan een jaar geleden is gebeurd
  • over iets waarover u al eerder een klacht hebt ingediend
  • over iets waartegen u bezwaar had kunnen maken of beroep had kunnen instellen, bijvoorbeeld het wel/niet krijgen van een vergunning
  • over gedrag dat al onderzocht wordt door de Officier van Justitie of een rechter

Hoe kunt u een klacht indienen?

U kunt uw klacht per post sturen naar:

Omgevingsdienst De Vallei
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 9024
6710 HM  EDE

Ook kunt u ons een e-mail sturen met uw klacht. 

Beschrijf duidelijk waar de klacht over gaat en waarom u de klacht indient. 

Hoe gaat het verder?

Wij behandelen uw klacht volgens onze klachtenregeling. Deze regeling is gebaseerd op hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.

U wordt altijd uitgenodigd voor een gesprek om uw klacht nader toe te lichten. Na het gesprek en een intern onderzoek krijgt u een uitspraak. We handelen een klacht meestal binnen acht weken af. Bent u het niet eens met de uitkomst? Dan kunt u een oordeel vragen aan de Nationale ombudsman.

Meer informatie

Elk jaar publiceren wij een jaarverslag over de klachtbehandeling van het voorgaande jaar. Lees hier het jaarverslag 2022. Wilt u een jaarverslag van een eerder jaar inzien? Neem dan contact met ons op.