Grondwater

We zijn zuinig op ons water. Het lozen van (vervuild) water, het verspillen van water of het onttrekken van grondwater kan veel invloed hebben op het milieu. Daarom gelden er regels voor sommige activiteiten rondom water. Soms is het aanvragen van een vergunning nodig.

Grondwater onttrekken bij particulieren

Bent u van plan water uit de grond te halen of terug in de grond te pompen? Dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen. Doe de vergunningcheck in het Omgevingsloket om te zien wat voor uw situatie geldt. 

Grondwater onttrekken bij industrie

Wilt u grondwater onttrekken bij industriële toepassingen (meer dan 150.000 m³ per jaar), openbare drinkwatervoorzieningen of bij open bodem-energiesystemen? Dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen. Dit kan via het Omgevingsloket. Overige wateronttrekkingen meldt u via het Omgevingsloket bij het waterschap van uw regio. 

Verontreinigd grondwater onttrekken

Om verontreinigd grondwater te onttrekken, of een grondwaterverontreiniging te verplaatsen, heeft u toestemming van de Provincie Gelderland nodig. Twijfelt u of er sprake is van een grondwaterverontreiniging? Dan kunt u contact met ons opnemen.

Grondwater lozen

Gemeenten stellen lozingsregels op die passen bij hun beleid. Kijk voor meer informatie op de website van uw gemeente.