Aanlegvergunning

Gaat u werkzaamheden doen waarbij u met de bodem of grond bezig bent? Dan kan het zijn dat u een aanlegvergunning nodig heeft. 

U kunt denken aan de volgende werkzaamheden:

  • wegen, paden of parkeerplaatsen aanleggen
  • sloten (ver)graven of dempen
  • grond ophogen, egaliseren of afgraven

Een aanlegvergunning is een omgevingsvergunning. U heeft een aanlegvergunning nodig voor werkzaamheden (geen bouw) in gebieden met een speciale waarde. Bijvoorbeeld op landschappelijk, cultuurhistorisch of archeologisch gebied.

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck.