Omgevingsdienst De Vallei

Resultaat klantbezoeken 2019

12 juni 2019
Resultaat klantbezoeken 2019

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2021. Deze wet geeft de gemeente en omgevingsdienst een andere rol in de fysieke leefomgeving: van plannen maken naar plannen faciliteren, van plannen aan regelgeving toetsen naar meedenken hoe plannen mogelijk kunnen worden gemaakt.

De dienstverlening zal daarop moeten aansluiten. Om in kaart te brengen hoe de huidige dienstverlening ervaren wordt en waar verbetermogelijk­ heden zijn, heeft de OddV samen met de gemeente Barneveld, Nijkerk, Wageningen en Ede klantbezoeken uitgevoerd. In totaal zijn 18 ‘vaste klanten’ in het VTH­ en planvormingproces bezocht en gevraagd naar de tips en tops van onze dienstverlening. De bezoeken vonden in een open en informele sfeer plaats en hebben geleid tot waardevolle inzichten. In dit document presente­ren we de belangrijkste uitkomsten van de klantbezoeken door middel van tips en tops. We willen de komende tijd met deze uitkomsten aan de slag om onze dienstverlening gericht te verbeteren.

ODDV_tips en tops