Omgevingsdienst De Vallei

Persbericht: Gelderse Omgevingsdiensten koploper met centrale informatievoorziening

7 oktober 2016
Persbericht: Gelderse Omgevingsdiensten koploper met centrale informatievoorziening

EDE, 7 oktober 2016 – De Nederlandse omgevingsdiensten werken toe naar het toekomstige Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Daarin moet de informatie over de fysieke leefomgeving voor iedereen op dezelfde manier – eenvoudig en up-to-date – beschikbaar zijn. Dat vraagt om een nieuwe manier van informatie verwerken. Daarom ging het Gelders Stelsel van omgevingsdiensten al in november 2015 aan de slag met I-GO: één centrale database voor alle zeven Gelderse diensten. In dit informatiesysteem ligt de focus op de actuele gegevens van de 40.000 milieuhinderlijke bedrijven. Die gegevens vormen het fundament voor toezicht, handhaving en vergunningverlening.

Slim samenwerken
De Gelderse Omgevingsdiensten kunnen snelle stappen zetten bij de ontwikkeling van I-GO omdat ze actief met elkaar en met hun opdrachtgevers samenwerken. ‘Meteen bij oprichting van de omgevingsdiensten hebben we het lef gehad om dicht bij de lokale bestuurders en hun omgeving te blijven’, vertelt Henk-Jan Baakman, directeur van Omgevingsdienst De Vallei. ‘Dus geen grote gecentraliseerde dienst, maar kleinere omgevingsdiensten die slim samenwerken en elkaar versterken. De blik is van nature naar buiten gericht, en niet naar binnen.’

Effectiever toezicht
Die netwerkgerichte benadering maakte het mogelijk om in korte tijd de basis te leggen voor een informatievoorziening waarin de klant centraal staat. Zo zijn er binnen I-GO allerlei mogelijkheden voor nieuwe toepassingen, zoals een portal waar bedrijven zelf hun gegevens kunnen wijzigen en documenten (zoals certificaten) kunnen uploaden. Baakman: ‘De ondernemer ervaart hierdoor minder regeldruk. En de omgevingsdienst heeft snel in beeld welke bedrijven het milieu serieus nemen. Hierdoor kun je effectiever toezicht houden en anticiperen op risico’s. Dat draagt bij aan een veiligere omgeving voor bewoners en bedrijven.’

Beter wonen en werken
Volgens Conny Bieze, gedeputeerde van de provincie Gelderland, kan I-GO een belangrijke bijdrage leveren aan het plezierig en veilig wonen en werken in de provincie: ‘We gaan ervan uit dat als regels en richtlijnen gemakkelijker te vinden zijn, bedrijven deze ook sneller zullen opvolgen. Ze kunnen dan immers makkelijker bepalen of zij een vergunning moeten aanvragen. Heldere en goed beschikbare regelgeving en informatie draagt bij aan wat we met de Omgevingswet beogen. Daarnaast is het een goede ontwikkeling dat bedrijven, inwoners en organisaties meer met elkaar in gesprek gaan. Ook die dialoog draagt bij aan een prettiger leefomgeving.’

Lees hier het volledige artikel in Binnenlands Bestuur.