Wendy Zwierenberg – Adviseur Wet Natuurbescherming/Ecoloog

Hoe ervaar je de sfeer binnen de organisatie?

De sfeer binnen de organisatie is goed. Er zijn vijf verschillende culturen binnen de vijf verschillende vestigingen. Je wordt gewaardeerd door je deskundigheid en meedenken, en er is persoonlijke aandacht voor elkaar. Binnen OddV zijn we op elkaar ingespeeld.

Wat is een interessant feitje over de organisatie?

De organisatie heeft één kloppend hart die wordt gevoed door vijf vestigingen met elk een eigen cultuur, werkwijze en identiteit. Ik ben werkzaam in Nijkerk en die locatie voelt als een kleine familie waar persoonlijke aandacht voor elkaar is.

Mijn oproep aan nieuwe collega’s is om zowel intern als op stelselniveau contact met elkaar te (onder)houden. OddV is namelijk een van de zeven Gelderse omgevingsdiensten die samenwerken op diverse gebieden. Zoek elkaar op, ga bij elkaar langs en wees geen vreemde van elkaar.

Wat is de grootste uitdaging binnen jouw functie?

Mijn grootste uitdaging op dit moment is het vergroten van de bekendheid van het vak ecologie. Ik ben bezig met het creëren van draagvlak voor het inwinnen van noodzakelijk advies op dit gebied voor de verschillende vakgebieden (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving). Een poos terug overkwam het me dat collega’s ecologiegerelateerde vragen stelden aan de provincie, terwijl zij met die vragen bij mij en een andere collega terecht kunnen.

Hoe maak jij OddV elke dag beter?

Met het leveren van kwalitatief werk en het bijhouden van mijn vakkennis. Verder breng ik het belang van ecologie onder de aandacht van mijn collega’s en zet ik mij organisatiebreed in. Ik vind het belangrijk om te kunnen blijven signaleren wat ik op de werkvloer zie of ervaar aan knelpunten.

Wat doe je in je vrije tijd?

Ik ben hondenfotograaf en heb een webshop waarop van alles te koop is voor honden. Ik ben veel in de natuur te vinden met onze eigen hond. Verder ben ik bezig met het behalen van mijn groot rijbewijs. Het plan is een oude brandweerwagen om te bouwen tot camper waarmee ik samen met mijn partner en hond ga rondreizen!