Milieu en natuur

Milieu en natuur

Iedereen is verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels, zodat het milieu wordt beschermd. Deze regels zijn grotendeels vastgelegd in de Wet milieubeheer en ze gelden vooral voor bedrijven. Maar soms gelden deze ook voor bepaalde activiteiten die door particulieren worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld als u een propaantank heeft. Op deze pagina vindt u informatie waar u als bedrijf of particulier rekening mee moet houden.

  • Milieuwetgeving voor bedrijven

    Wilt u een bedrijf starten? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor milieu moet aanvragen of een ‘melding milieubeheer’ moet doen.

  • Natuurwetgeving

    Wilt u een activiteit uitvoeren waarbij mogelijk schade aan de natuur ontstaat? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

  • Milieuwetgeving voor particulieren

    Niet alleen bedrijven, maar ook particulieren moeten zich houden aan milieuregels. Dat is het geval als bepaalde activiteiten worden gezien als een ‘bedrijfsmatige omvang’. Op deze pagina leest u wanneer daar sprake van is.

Misschien ook interessant

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen moet bouwkwaliteit en -toezicht verbeteren

Verbetering van de bouwkwaliteit: daar moet de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voor gaan zorgen. De Wkb wordt vanaf 1 januari 2024 in fasen ingevoerd.

Energielabel C verplicht voor kantoorgebouwen

Per 1 januari 2023 moeten kantoorpanden minimaal energielabel C hebben om nog als kantoor gebruikt te mogen worden.

Vergunningvrij bouwen

Gaat u (ver)bouwen? Dan heeft u vaak een vergunning nodig. Maar het kan ook zijn dat uw plan onder ‘vergunningvrije bouwwerken’ valt. In dat geval heeft u geen vergunning nodig.