Spring naar content
Milieu en natuur

Milieu en natuur

Iedereen is verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels, zodat het milieu wordt beschermd. Deze regels zijn grotendeels vastgelegd in de Wet milieubeheer en ze gelden vooral voor bedrijven. Maar soms gelden deze ook voor bepaalde activiteiten die door particulieren worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld als u een propaantank heeft. Op deze pagina vindt u informatie waar u als bedrijf of particulier rekening mee moet houden.

  • Milieuwetgeving voor bedrijven

    Wilt u een bedrijf starten? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor milieu moet aanvragen of een ‘melding milieubeheer’ moet doen.

  • Natuurwetgeving

    Wilt u een activiteit uitvoeren waarbij mogelijk schade aan de natuur ontstaat? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

  • Milieuwetgeving voor particulieren

    Niet alleen bedrijven, maar ook particulieren moeten zich houden aan milieuregels. Dat is het geval als bepaalde activiteiten worden gezien als een ‘bedrijfsmatige omvang’. Op deze pagina leest u wanneer daar sprake van is.

Misschien ook interessant

Handhavingsverzoek indienen

Bent u van mening dat er regels worden overtreden? Dan kunt u een handhavingsverzoek doen. Zo’n verzoek moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Klachten over houtrook

Bij ons komen jaarlijks veel klachten binnen over overlast als gevolg van houtrook. Helaas kunnen wij in de meeste gevallen niets voor u betekenen.

Melding over uw omgeving

Ervaart u overlast in uw omgeving of vermoedt u dat regels overtreden worden? Dan kunt u hiervan een melding doen.