Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Als bedrijf kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan een beter milieu door duurzaam te ondernemen. Helemaal vrijblijvend is dat niet. In de Wet milieubeheer staan regels voor bijvoorbeeld energiebesparing, waterbesparing, vervoermanagement en afvalpreventie. Daar moet u zich aan houden.

Wij controleren of bedrijven de Wet milieubeheer naleven. Uiteraard kunt u als bedrijf meer doen dan de wet voorschrijft. Op de langere termijn leveren investeringen in duurzaamheid ook een financieel voordeel op.

 • Energiebesparing

  Sommige bedrijven zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Op deze pagina leest u of dit geldt voor uw bedrijf, en om welke maatregelen het gaat.

 • Afvalpreventie

  Produceert u minder afval? Dan is de milieubelasting lager en heeft u minder kosten voor de afvalverwerking. Voor sommige bedrijven gelden er extra regels. Zij moeten verplicht maatregelen nemen voor afvalpreventie.

 • Waterbesparing

  Zo zuinig mogelijk omgaan met water helpt om de milieubelasting van uw bedrijf laag te houden. Verbruikt uw bedrijf meer dan 5.000 m³ water per jaar? Dan bent u verplicht om milieumaatregelen te nemen die het waterverbruik verminderen.

 • Natuurinclusief produceren 

  Met natuurinclusief ondernemen maakt u als ondernemer niet alleen optimaal gebruik van de natuur. U spaart en verzorgt de natuur namelijk tegelijkertijd.

 • Vervoermanagement

  Vervoermanagement is het op een efficiënte wijze organiseren van het verkeer en vervoer van bedrijven en instellingen. Heeft uw bedrijf meer dan vijftig werknemers? Dan bent u verplicht om maatregelen te nemen op dit gebied.

Misschien ook interessant

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen moet bouwkwaliteit en -toezicht verbeteren

Verbetering van de bouwkwaliteit: daar moet de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voor gaan zorgen. De Wkb wordt vanaf 1 januari 2024 in fasen ingevoerd.

Energielabel C verplicht voor kantoorgebouwen

Per 1 januari 2023 moeten kantoorpanden minimaal energielabel C hebben om nog als kantoor gebruikt te mogen worden.

Vergunningvrij bouwen

Gaat u (ver)bouwen? Dan heeft u vaak een vergunning nodig. Maar het kan ook zijn dat uw plan onder ‘vergunningvrije bouwwerken’ valt. In dat geval heeft u geen vergunning nodig.