Spring naar content
Bodem

Bodem

De overheid heeft regels opgesteld om te zorgen dat we zorgvuldig omgaan met de bodem. Deze regels staan in de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit. Wij controleren op de naleving van deze regels.

U kunt met deze wetten te maken krijgen als u bijvoorbeeld een huis of bedrijfspand wilt bouwen of kopen, grond wilt afvoeren of als u een ondergrondse tank in uw tuin heeft.

 • Aanlegvergunning

  Gaat u werkzaamheden doen waarbij u met de bodem of grond bezig bent? Dan kan het zijn dat u een aanlegvergunning nodig heeft.

 • Bodemkwaliteitskaarten

  Heeft u te maken heeft met grondverzet van meer dan 50 m³? Dan kunt u met bodemkwaliteitskaarten al vooraf een indruk krijgen van de verwachte bodemkwaliteit op de locatie.

 • Grondverzet

  Heeft u een verbouwing of tuinaanleg gehad? Misschien heeft u dan grond over. Wilt u de grond verplaatsen of afvoeren? Hier zijn regels voor.

 • Bodeminformatie en -onderzoek

  Om vast te stellen of er een bodemverontreiniging op een perceel aanwezig is, is een bodemonderzoek nodig. Op deze pagina leest u in welke gevallen u bodemonderzoek moet laten uitvoeren en waar u bodeminformatie vindt.

 • Bodemverontreiniging en -sanering

  Voert u werkzaamheden uit die de bodem of grond kunnen verontreinigen? Of is de bodem of grond al vervuild? Om te voorkomen dat de vervuiling te groot wordt, moet u in een aantal gevallen een melding doen bij de provincie Gelderland of bij uw gemeente.

Misschien ook interessant

Handhavingsverzoek indienen

Bent u van mening dat er regels worden overtreden? Dan kunt u een handhavingsverzoek doen. Zo’n verzoek moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Klachten over houtrook

Bij ons komen jaarlijks veel klachten binnen over overlast als gevolg van houtrook. Helaas kunnen wij in de meeste gevallen niets voor u betekenen.

Melding over uw omgeving

Ervaart u overlast in uw omgeving of vermoedt u dat regels overtreden worden? Dan kunt u hiervan een melding doen.