Omgevingsdienst De Vallei

Project Erkende Maatregelen Lijsten (EML)

In 2017 is OddV gestart met het project EML bij onderwijsinstellingen, zwembaden en sauna’s. Deze projecten vloeien voort uit landelijke afspraken over energiebesparing. Alle omgevingsdiensten in Nederland zullen deze branches behandelen. In 2018 starten we met de branche kantoren.

Alle onderwijsinstellingen in de Vallei zijn inmiddels per brief geïnformeerd en ze ontvangen binnenkort een link naar een digitale checklist. Deze bevat de EML onderwijs. Aan de hand van de ontvangen gegevens bepalen wij of uw onderwijsinstelling bezocht wordt. Hierover ontvangt u tijdig bericht.

In het magazine ‘Schooldomein’ (mei 2017) staat een artikel over deze controles door omgevingsdiensten.

Op 6 juli is er een controle uitgevoerd bij een zwembad in Barneveld, niet door een van onze inspecteurs maar door Raymond Sleegers van ODNV (Noord-Veluwe). Terwijl hij de controle uitvoerde, liep er een camera mee. (begint op 11:34 min.)  Meer informatie over het landelijke project EML bij (o.a.) zwembaden en sauna’s vind je in het artikel van Omroep Gelderland.