Omgevingsdienst De Vallei

Voortgang

In 2016 is de Omgevingswet is aangenomen en gepubliceerd. Nu wordt gewerkt aan de AMvB’s, de ministeriële regeling, de Invoeringswet- en regelgeving en aanvullingswetten en -besluiten. De planning is dat de Omgevingswet in 2019 in werking treedt.