Vergunningen

Vergunningverlening

Omgevingsdienst De Vallei verzorgt binnen het werkgebied het hele proces van vergunningverlening voor met name de activiteiten bouwen en milieu. Wilt u (ver)bouwen of slopen, een bedrijf starten of veranderen of iets aan uw omgeving veranderen? Dan gelden daar regels voor. In bepaalde gevallen moet u een omgevingsvergunning hebben of een melding doen voordat u begint. Ook als uw activiteiten niet melding- of vergunningplichtig zijn, dan gelden er wel voorschriften en regels voor u.