Vergunningen

Vergunningen

Bij het oprichten, verbouwen, slopen of uitbreiden van uw bedrijf is het belangrijk dat u vooraf contact opneemt met ons. Wij kunnen u vertellen of uw geplande activiteiten onder de bouw en/of milieuwetgeving vallen.

Vergunningverlening

Omgevingsdienst De Vallei verzorgt binnen het werkgebied het hele proces van vergunningverlening voor met name de activiteiten bouwen en milieu. Wilt u (ver)bouwen of slopen, een bedrijf starten of veranderen of iets aan uw omgeving veranderen?