Vergunningen en meldingen

Vergunning- en meldingcheck

Wilt u weten of u een vergunning nodig hebt of melding moet doen? Of wilt u weten of uw plannen vergunningvrij zijn? Dan kunt u dit controleren door de vergunningencheck op het Omgevingsloket in te vullen. U voert daar uw locatie en werkzaamheden in en ziet vervolgens of u wel of niet vergunningsplichtig of meldingsplichtig bent.

Wilt u voor uw bedrijf controleren of u een melding moet doen of een omgevingsvergunning moet aanvragen voor de activiteit milieu? Dan kunt u naar Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) gaan. Op deze website doorloopt u een vragenboom en wordt u verzocht milieurelevante gegevens in te vullen. Aan de hand van de ingevulde gegevens in AIM kunt u doorverwezen worden naar het Omgevingsloket. Op deze digitale plek kunt u een vergunning aanvragen als een melding niet volstaat.

Heeft u tijdens of na het invullen nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de OddV.

Let op! U vraagt niet automatisch een vergunning aan als u de check doet. Dit geldt ook voor meldingen. Zodra u wel een aanvraag indient is deze definitief. Hier zijn in het geval van een vergunning vrijwel altijd kosten aan verbonden, ongeacht de uitkomst.