Vergunningen en meldingen

Vergunning- en meldingcheck

Wilt u weten of u een vergunning nodig hebt of melding moet doen? Of wilt u weten of uw plannen vergunningvrij zijn? Dan kunt u dit controleren door de vergunningencheck op het Omgevingsloket in te vullen. U voert daar uw locatie en werkzaamheden in en ziet vervolgens of u wel of niet vergunningsplichtig of meldingsplichtig bent.

Wilt u voor uw bedrijf controleren of u een melding moet doen of een omgevingsvergunning moet aanvragen voor de activiteit milieu? Dan kunt u naar Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) gaan. Op deze website doorloopt u een vragenboom en wordt u verzocht milieurelevante gegevens in te vullen. Aan de hand van de ingevulde gegevens in AIM kunt u doorverwezen worden naar het Omgevingsloket. Op deze digitale plek kunt u een vergunning aanvragen als een melding niet volstaat.

Heeft u tijdens of na het invullen nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de OddV.

Let op! U vraagt niet automatisch een vergunning aan als u de check doet. Dit geldt ook voor meldingen. Zodra u wel een aanvraag indient is deze definitief. Hier zijn in het geval van een vergunning vrijwel altijd kosten aan verbonden, ongeacht de uitkomst.


Snelservice Vergunningaanvraag

De snelservice vergunningaanvraag biedt de mogelijkheid om online een complete vergunningaanvraag in te dienen. Tijdens die aanvraag wordt direct duidelijk of de vergunning verleend kan worden.

Hoe werkt de Snelservice Vergunningaanvraag?
De virtuele plantoetser toetst de aanvraag automatisch aan alle relevante regelgeving, zoals de welstandsnota en het bestemmingsplan. Als de aanvraag van een dakkapel en/of bijgebouw (bijvoorbeeld een schuur) daaraan niet voldoet, stelt de virtuele plantoetser aanpassingen voor. Ook kan een aanvrager in de virtuele plantoetser een bouwtekening op schaal laten maken, zonder dat daar een architect of aannemer aan te pas komt. Dat maakt het een stuk makkelijker en goedkoper om direct een complete aanvraag in te dienen. OddV heeft gekozen voor de virtuele plantoetser van BLITTS. BLITTS heeft op basis van alle beschikbare gegevens de virtuele plantoetser ingericht.

Pilot
Voor de gemeente Wageningen is de snelservice al in gebruik en de eerste vergunningvrij-verklaring is al verstrekt. De komende weken volgen de andere gemeenten. Het komende jaar zet OddV de Snelservice Vergunningaanvraag in als een pilot. Aan de hand van tussentijdse evaluaties wordt de pilot zo nodig bijgesteld. Aan het eind van 2020 bepaalt OddV samen met de gemeenten of de Snelservice Vergunningaanvraag wordt gecontinueerd.