Vergunningen en meldingen

Leges

Voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag worden vrijwel altijd kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden leges genoemd. De hoogte van de te betalen leges is afhankelijk van de legesverordening van uw gemeente, het type activiteit dat wordt aangevraagd, de procedure die hierbij hoort en/of de hoogte van eventuele bouwkosten. In de regel geldt: hoe ingewikkelder en/of uitgebreider uw aanvraag, hoe hoger de leges die u moet betalen.

Voor de controle van de door u opgegeven bouwkosten hanteren wij een landelijke rekenmethode (Nederlandse Bouwkosten Instituut).

Let op! U betaalt leges voor de behandeling van uw aanvraag, ongeacht de uitkomst hiervan. U moet dus ook leges betalen als uw aanvraag geweigerd of buiten behandeling gesteld wordt.

De hoogte van de leges die u moet betalen staat in het besluit of de reactie op uw aanvraag. Wilt u vooraf inschatten wat u moet betalen, dan kunt u dit nalezen in de legesverordening van uw gemeente. De actuele legesverordening vindt u op de gemeentelijke website.

Als u het niet eens bent met de hoogte van de leges die u moet betalen, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Hoe u dit precies moet doen kunt u nalezen in de nota die u voor de leges ontvangt.