Vergunningen en meldingen

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met een besluit?

Als u het niet eens bent met een besluit, dan kunt u uw reactie geven. Uw reactie kan alleen inhoudelijk beoordeeld worden als u ook belanghebbende bent. U bent bijvoorbeeld belanghebbende als u de vergunning heeft aangevraagd of als uw buren een omgevingsvergunning gekregen hebben voor een uitbouw aan hun woning.

In het besluit is aangegeven op welke wijze u uw reactie kenbaar moet maken.

Als u niet wilt dat de aanvrager met de vergunning aan de slag kan, dan kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening. Hoe u dit kunt doen staat aangeven in het besluit.