Omgevingsdienst De Vallei

Handhaving

Als u activiteiten uitvoert, bent u er zelf verantwoordelijk voor dat die voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De overheid gaat ervanuit dat u op de hoogte bent of uzelf op de hoogte stelt van de geldende wet- en regelgeving. Bij het toezicht dat wij uitvoeren staat het voorkomen van overtredingen dan ook voorop.

Als toch blijkt dat er iets niet in orde is, dan moeten wij handhavend optreden om de overtreding ongedaan te maken. Wij kunnen hier alleen in zeer bijzondere gevallen van afzien. Wel proberen we altijd eerst te bekijken of het mogelijk is om de overtreding te legaliseren. Is dit mogelijk, dan krijgt u de gelegenheid om legalisatie in gang te zetten door bijvoorbeeld een vergunning aan te vragen of een melding in te dienen. Het afwachten van zo’n aanvraagprocedure kan aanleiding geven om (voorlopig) van handhavend optreden af te zien. Wij verwachten hierbij wel een proactieve houding van u.

Als een overtreding niet kan worden gelegaliseerd of als niet (voldoende) wordt meegewerkt aan een mogelijke legalisatie, leggen wij een bestuurlijke sanctie op. Er zijn verschillende bestuursrechtelijke sancties, zoals de last onder bestuursdwang, de last onder dwangsom en het intrekken van verleende vergunningen.