Omgevingsdienst De Vallei

Toezicht & handhaving bij particulieren

Omgevingsdienst De Vallei is niet alleen verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen, maar zorgt ook dat regels worden nageleefd door hier toezicht op te houden. Als er regels worden overtreden kunnen wij hiertegen handhavend optreden. Niet alleen bedrijven, maar ook particulieren kunnen hiermee te maken krijgen. Hieronder leest u wat u kunt verwachten als u te maken krijgt met toezicht en/of handhaving.

Toezicht

U kunt met ons te maken krijgen als het gaat om het toezicht op de naleving van diverse wet- en regelgeving. De meest voorkomende vormen van toezicht bij particulieren zijn ‘toezicht bouwen en slopen’ en ‘het gebiedtoezicht’, dat is gericht op illegale activiteiten.

Handhaving

Als u activiteiten uitvoert, bent u er zelf verantwoordelijk voor dat die voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De overheid mag deze verantwoordelijkheid zodanig bij de burgers neerleggen dat zij ervanuit mag gaan dat u op de hoogte bent of uzelf op de hoogte stelt van de geldende wet- en regelgeving.

Bouw-/sloopstop

Als wij constateren dat er gebouwd of gesloopt wordt zonder (of in afwijking van) een vergunning, kunnen wij de bouw- of sloopwerkzaamheden (tijdelijk) stilleggen. Hiermee willen we voorkomen dat een overtreding erger wordt of dat herstel niet (eenvoudig) meer mogelijk is.

Last onder dwangsom

Bij een last onder dwangsom staat het ongedaan maken van een overtreding of het voorkomen van herhaling van een overtreding voorop. Wij verplichten de overtreder dan in een besluit om herstelmaatregelen uit te voeren.

(Last onder) bestuursdwang

Ook bij een last onder bestuursdwang staat het ongedaan maken van de overtreding voorop. Er wordt een verplichting opgelegd om hiertoe binnen een bepaalde termijn maatregelen te treffen.