Omgevingsdienst De Vallei

Last onder dwangsom bedrijven

Bij een last onder dwangsom staat het ongedaan maken van een overtreding of het voorkomen van herhaling van een overtreding voorop. Wij verplichten de overtreder dan in een besluit om herstelmaatregelen uit te voeren. Hierbij noemen wij ook de termijn waarbinnen die maatregelen moeten worden getroffen. Als de overtreding niet binnen die termijn ongedaan is gemaakt of er opnieuw een overtreding plaatsvindt, moet de overtreder een dwangsom betalen.