Omgevingsdienst De Vallei

Handhaving bedrijven

Als u activiteiten uitvoert bent u er zelf verantwoordelijk voor dat die voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Bij het toezicht dat wij uitvoeren staat het voorkomen van overtredingen dan ook voorop.

Als een overtreding niet alsnog kan worden gelegaliseerd of als niet (voldoende) wordt meegewerkt aan een mogelijke legalisatie, leggen wij een bestuurlijke sanctie op. Er zijn verschillende bestuursrechtelijke sancties, zoals een bouw-/sloopstop, de last onder bestuursdwang, de last onder dwangsom en het intrekken van verleende vergunningen.