Omgevingsdienst De Vallei

Gebiedstoezicht bedrijven

Bij het gebiedstoezicht houdt de toezichthouder toezicht op de naleving van wet- en regelgeving in een bepaald gebied. Het gaat hierbij onder meer om gebruik in strijd met een bestemmingsplan en illegale bouw of sloop. Toezichthouders kunnen een perceel ook bezoeken naar aanleiding van een melding of handhavingsverzoek.

 

Flyer inventarisatiebezoek