Omgevingsdienst De Vallei

Bouw-/sloopstop bedrijven

Als wij constateren dat er gebouwd of gesloopt wordt zonder (of in afwijking van) een vergunning, kunnen wij de bouw- of sloopwerkzaamheden stilleggen. Hiermee willen we voorkomen dat een overtreding erger wordt of dat herstel niet (eenvoudig) meer mogelijk is. Een toezichthouder kan de werkzaamheden mondeling stilleggen, Daarna wordt dit besluit meestal binnen enkele dagen alsnog schriftelijk bevestigd. In dit besluit staat ook beschreven waarom de werkzaamheden zijn stilgelegd en wat wij van u verwachten om de stillegging te beëindigen. Gaat u toch door met de werkzaamheden nadat deze zijn stilgelegd, dan riskeert u een dwangsom.