Omgevingsdienst De Vallei

Bedrijfscontrole milieu

Als ondernemer bent u verplicht om zich te houden aan milieuregels. De milieuregels voor uw bedrijf zijn vastgelegd in een vergunning of in algemene regels.

Wat kunt u verwachten tijdens een controle?

  • Tijdens een bezoek aan uw bedrijf controleert de toezichthouder of u aan de milieuregels voldoet. Dit kan een administratieve en/of een fysieke controle zijn. De bezoeken worden niet altijd aangekondigd. In het geval dat het bezoek wel is aangekondigd kan de toezichthouder u vooraf vragen bepaalde stukken, bijvoorbeeld onderhouds-, keuringsrapporten en/of certificaten, klaar te leggen.
  • Na afloop van de controle koppelt de toezichthouder zijn bevindingen aan u terug. U krijgt een brief van ons met de belangrijkste bevindingen. Deze worden uitgewerkt in een bezoekrapport voor ons archief. Het bezoekrapport ontvangt u niet.
  • Milieucontroles vinden periodiek plaats. Als de toezichthouder geen overtredingen heeft geconstateerd, gebeurt dit, afhankelijk van het type bedrijf, na één, drie, vijf of tien jaar.
  • Als een bedrijf de milieuregels overtreedt, kunnen wij sancties opleggen.