Omgevingsdienst De Vallei

Ministeriële regeling

De regels in de AMvB’s worden verder uitgewerkt in een ministeriële regeling. In deze Omgevingsregeling worden regels voor het praktisch uitvoeren van de wet uit ongeveer 75 bestaande ministeriële regelingen samengevoegd. Hiermee wordt voortgebouwd op het fundament dat door de wet is gelegd.