Milieu

Milieu voor particulieren

Ook particulieren moeten zich houden aan milieuregels als bepaalde activiteiten worden gezien als een ‘bedrijfsmatige omvang’. Bijvoorbeeld als u een propaantank heeft, een windturbine heeft van een bepaalde omvang, kap- en snoeihout verbrandt of meer dan 10m3 mest opslaat. Ook al bent u gewoon een inwoner en geen bedrijf, u voert toch een activiteit uit die wordt gezien als een bedrijfsmatige activiteit. Daardoor moet u voldoen aan de regels in het Activiteitenbesluit of in de plaatselijk geldende APV.

Als u wilt weten aan welke regels u moet voldoen, dan kunt u met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) bepalen welke milieuplichten u heeft. Door het invullen van deze module kunt u:

  • controleren of een vergunning of melding nodig is;
  • inzicht krijgen in milieuregels en maatregelen;
  • online een melding Activiteitenbesluit indienen.

Mocht u na het invullen van de module nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst De Vallei.

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft voor het verbranden van kap- en snoeihout? Check dan de APV van uw gemeente of neem contact op met de publiekswinkel.