Milieu

Milieu

Iedereen is verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels zijn grotendeels vastgelegd in de Wet milieubeheer en gelden met name voor bedrijven. Maar soms gelden deze ook voor bepaalde activiteiten die door burgers worden uitgevoerd, bijvoorbeeld als u een propaantank heeft. Deze regels gaan onder andere over geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem en zijn er om het milieu te beschermen.

Milieu voor bedrijven

Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u bepalen onder welk type uw bedrijf valt en welke milieuplichten u heeft. Door het invullen van deze module kunt u: Controleren of een vergunning of melding nodig….

Milieu voor particulieren

Ook particulieren moeten zich houden aan milieuregels als bepaalde activiteiten worden gezien als een ‘bedrijfsmatige omvang’. Bijvoorbeeld als u een propaantank heeft, een windturbine heeft van een bepaalde omvang, kap- en snoeihout verbrandt of meer….