Lucht

Lucht

Met wet- en regelgeving wil de overheid zorgen voor een goede luchtkwaliteit en de burgers beschermen tegen de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging. De verontreiniging is afkomstig van verschillende bronnen. Denk hierbij aan het verkeer en industriële en agrarische bedrijven. Een bedrijf moet bij het bestrijden van luchtemissies de Beste Beschikbare Technieken (BBT) toepassen. De Omgevingsdiensten controleren of bedrijven zich hieraan houden en reageren op klachten over geur veroorzaakt door bedrijven.

Zware industrie, veehouderijen, weg-, rail- en vliegverkeer en scheepvaart leggen een zware druk op het milieu. Dit kan ook invloed hebben op de luchtkwaliteit. Wij geven onze opdrachtgevers advies over luchtkwaliteit en voeren geurmetingen en emissiemetingen uit.

Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij

Eerder dit jaar werd bekend dat de hoeveelheden fijnstof, geur en ammoniak in een gedeelte van regio FoodValley effecten hebben op een gezonde leefomgeving. Met name in het gebied tussen Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude en Scherpenzeel is sprake van verhoogde concentraties fijnstof, geur en ammoniak. De lokale veehouderij heeft daarin (naast andere oorzaken) een belangrijke bijdrage. De concentraties werken belemmerend voor uitbreidingen (zowel van bedrijven als van bijvoorbeeld woningen). Er zijn op dit moment echter te weinig praktische, haalbare en betaalbare technieken beschikbaar om de uitstoot te verminderen. Dat komt onder andere doordat de huidige wet- en regelgeving innovatieve ontwikkelingen niet meer stimuleert (en betaalt).

Partijen nemen de komende tijd lokaal maatregelen om de invloed van de veehouderijsector op de luchtkwaliteit te verminderen. Daarvoor hebben de partijen de handen ineen geslagen en gezamenlijk de route uitgestippeld. Met deze unieke samenwerking wordt het mogelijk om de gebiedsopgave regionaal op te pakken. Dit is belangrijk voor dit gedeelte van regio FoodValley: “Dat is goed voor inwoners, voor de ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische ondernemers en voor het dierenwelzijn”, aldus de betrokken bestuurders.

Aanpak bij de bron
Het manifest zet in op een stevige, maar rechtvaardige aanpak. Integrale emissiereductie is een belangrijke pijler. Door goede samenwerking en het uitvoeren van pilots willen de partijen dat de keuze wordt vergroot in haalbare en betaalbare emissieverlagende technieken voor zowel nieuwe als bestaande stallen. Aanpak bij de bron, en daarmee ook verbetering van het stalklimaat hebben de voorkeur. De kennisinstellingen ondersteunen bij verdere ontwikkeling van bestaande technieken en denken mee bij de ontwikkeling van nieuwe technieken. Door de samenwerking wordt ook de stap gemaakt naar daadwerkelijke toepassing in de bedrijfsvoering. Door uitbreiding van de praktisch toepasbare technieken kan er een realistische aanpak komen om de uitstoot van fijnstof, geur en ammoniak te verminderen.

Europese richtlijnen luchtkwaliteit

De Nederlandse regelgeving voor luchtkwaliteit is gebaseerd op Europese richtlijnen. Daarin wordt aangegeven hoeveel vervuilende stoffen er maximaal in de lucht mogen zitten. Rijksoverheid, provincies en gemeenten moeten er samen voor zorgen dat de Europese normen niet worden overschreden. Dit is vastgelegd in de Wet milieubeheer. Om de luchtkwaliteit te verbeteren is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgericht. Dit is een samenwerkingsprogramma van de Rijksoverheid en lokale overheden.